Foto vd week

Foto van de week
  • Omega Haasje over?
  • Catherine Zo, en nu er als een haas va..

 Recente forumtopics

 Tagcloud

20-10-`14
08:56 uur
0 reacties
reageer
De projectgroep “Ben ik wel uitverkoren” presenteert op gezinsbeurs Wegwijs in Rotterdam deze week de vierde druk van de zogenoemde Bijbelstudiebrochure. Tijdens de beursweek zal de nieuwste versie aan beursbezoekers worden overhandigd. Een jongereneditie van de brochure werd eerder huis- aan- huis verspreid in diverse plaatsen in de Bijbelgordel. / lees verder
21-10-`14
12:27 uur
0 reacties
reageer
Nog niet zo lang geleden begon een predikant uit de rechterflank van onze achterban zijn lezing op een jongerenavond met de woorden: “Jij schijnheilige refo.” Het werd doodstil in de zaal. Ademloos werd er geluisterd naar de boodschap die als doel had door geloof en bekering radicaal een eind te maken aan de hypocriete vroomheid van veel jeugd en ouders in onze kerken.  / lees verder
21-10-`14
12:33 uur
0 reacties
reageer
Ik heb een vraag over het duizendjarig rijk. Er staat in openb. 20:4: “En ik zag de zielen dergenen, die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus, en om het Woord Gods, en die het beest, en deszelfs beeld niet aangebeden hadden, en die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand; en zij leefden en heersten als koningen met Christus, de duizend jaren.” Mijn vraag is, kunnen de zielen nu al met Christus regeren? Dat kan toch niet op nu slaan, dat het ene... / lees verder
11-10-`14
14:45 uur
0 reacties
reageer
SDOK (Stichting De Ondergrondse Kerk) is deze week een campagne gestart om gebruikte usb-sticks in te zamelen voor Noord-Korea. De sticks worden ingezet om het Evangelie te verspreiden in dit gesloten en antichristelijke land. / lees verder
11-10-`14
14:59 uur
2 reacties
reageer
Hij moet nu al heel oud zijn. Vóór zijn verhuizing naar een ander deel van Nederland was hij al een tijd emerituspredikant. Af en toe preekte hij bij ons in de kerk. Eén keer herinner ik me nog heel goed. Hij vroeg zich af waarom er toch zo weinig over de vriendelijkheid werd gepreekt. De gewone vriendelijkheid in de dagelijkse omgang met de medemens was in zijn ogen immers een belangrijke christelijke deugd, een kernwaarde. Bravo, dacht ik in mijn bankje, driemaal bravo voor deze man! / lees verder
21-10-`14
11:40 uur
2 reacties
reageer
Ik ben nu ongeveer vijf weken zwanger. Mijn vraag is: wanneer mag je het je (schoon)ouders vertellen? Is het belangrijk om te wachten tot de eerste echo? Het kan immers zo zijn dat het hartje niet klopt of dat er iets anders mis is? Ik ben enorm misselijk en moe, dit zou dus al wel gezien kunnen worden. / lees verder
08-10-`14
12:16 uur
0 reacties
reageer
Twee evangelische christenen uit Enschede hebben een filmpje gemaakt met daarin een 'boodschap voor de wereld'. Met het filmpje willen ze Arabische christenen bemoedigen.
| VIDEO | / lees verder
16-10-`14
13:09 uur
0 reacties
reageer
Behalve dat we in de media de krijgsverrichtingen van de Alliantie tegen ISIS dagelijks kunnen volgen, lezen we ook elke dag beschouwingen over hoe dit allemaal heeft kunnen gebeuren. Hoe is het ontstaan? Wat is de bron? Waarom hebben zo weinig mensen het zien aankomen? Niet slecht om daar over na te denken en wij hebben er de gelegenheid voor. Aan het front missen ze die luxe, daar moeten ze zien te overleven. / lees verder
21-10-`14
09:32 uur
0 reacties
reageer
Waarom worden bij ons niet de bijbelse joodse feesten gehouden? En ook de tijdslijnen niet? Ook dat heeft de Heere niet voor niets in de Bijbel laten zetten. Nu bedoel ik niet dat we precies moeten weten wanneer alles precies uitkomt met data, maar de Heere heeft duidelijk een bedoeling met deze tijdlijnen: een dag als duizend jaar bijvoorbeeld moeten we letterlijk verstaan. Dat wordt in het boek Wake Up van Arno Lamm bijzonder duidelijk uitgelegd. De eerste christenen hebben die feesten,... / lees verder
07-10-`14
10:46 uur
2 reacties
reageer
Op 2 oktober sprak Els van Dijk bij Jij daar! in Doorn over het thema 'Ik en Ik'. De directeur van de Evangelische Hogeschool: "Een ziel zonder hoger doel, is als een schip zonder roer. Ik zie zoveel christenen die maar wat doen. God wil veel vreugde en genoegen aan je beleven. God kijkt vol verwachting naar ons."  | VIDEO | / lees verder
08-10-`14
12:20 uur
12 reacties
reageer
We zien het, maar doorgronden ’t niet... Ik schreef er al eens eerder over. Ergens in ons land bevindt zich een middelgrote Ger. Gem. waar de Heilige Geest met grote kracht werkt. Velen -jongeren en ouderen- komen er tot geloof en bekering. Het is een gemeente die actief is op het gebied van evangelisatie, maar naast het Woord ook de daad niet vergeet. In het dorp en wijde omgeving is men alle dorpelingen -kerkelijk en onkerkelijk- zoveel mogelijk tot een hand en voet. / lees verder
21-10-`14
08:18 uur
0 reacties
reageer
Laatst was ik in gesprek met een Messiaanse christen. Hij zei tegen mij dat je als gelovige de wetten uit de Torah moet houden (als je bijv. biefstuk eet kun je geen christen zijn i.v.m. bloed), dat God niet spreekt tot mensen na de zondeval, maar dat je daar het woord “logos” moet lezen (alleen Jezus zou met mensen spreken), dat we sabbat moeten houden en dat zondag een dwaling is. Ik stond eigenlijk met mijn mond vol tanden. Hoe moet ik met messiaanse christenen omgaan? Hoe kan... / lees verder
 
Volg ons
Facebook
Google+
Youtube
Twitter
RSS-feed Vragenrubriek
Mail Refoweb


Like ons op Facebook - het beste van Refoweb in je tijdlijn

Powered By EXEIdeas